Değerlerimiz

Home » Fortibase Hakkında » Değerlerimiz

Fortibase’in temel ilkeleri ve bakış açısı.

Fortibase, dürüstlük, ciddiyet, zamanlama, iş kalitesi, disiplin ve müşteri memnuniyeti değerleri üzerine kurulu ve amacı bu değerler ile kurumların verimliliğini artıracak ürün ve hizmetler geliştirmek olan bir kuruluştur.

Dürüstlük

Yaptığımız her işte, kurduğumuz her ticari ilişkide en yüksek etik standartları uygularız. Müşterilerimiz, meslektaşlarımız, çalışanlarımız, mal ve hizmet aldığımız kuruluşlar, içinde bulunduğumuz toplum ve ilişkide olduğumuz devlet birimleri ile açık, dürüst ve etik işbirliği sergileriz. Fortibase ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusunu çağrıştırmalıdır.

Ciddiyet

Başladığımız her işe yüksek sorumluluk ve ciddiyetle bakarız. Müşterilerimiz, işimiz ve değerlerimiz bizim için önemlidir. Çalışmalarımızı müşterilerimize bekledikleri kalitede ve zamanda sunarız. Müşterilerimizle ilişkilerimizde saygılı, sorumluluk sahibi, dürüst, anlayışlı ve ciddi olmayı ilke kabul ederiz.

Zamanlama

Fortibase’in verdiği her söz koşulsuz ve şartsız zamanında yerine getirilir. Müşterilerimizin zamanı ve beklentileri bizim için çok değerlidir. Başarının sadece işi tamamlamak değil, işi zamanında tamamlamak olduğunu bilir, verdiğimiz her karar ve hayata geçirdiğimiz her uygulamada bu bilinçle hareket ederiz.

İş Kalitesi

Fortibase adı, kuruluşundan itibaren güven, dürüstlük ve kalite kavramlarının yansıması olmuştur. Firmanın disiplin ve etik değerler üzerine yapılandırılmış olması,  çalışanlarımızın kendi alanlarında uzmanlık ve tecrübelerinin en üst seviyede olması, değerlerimize karşı gösterdikleri dikkat, önem ve sahiplenicilik her zaman beklentileri aşan, yüksek kalitede işler üretme becerimizin sebebidir.

Disiplin

Fortibase’e göre yöntemi ve yol haritası olmayan hiçbir iş başarıya ulaşamaz. Haritada yapılan plan dışı, bireysel sapmalar ise hatalara ve kriz risklerine neden olur. Fortibase’de atılan her adım, gidilecek her yol bir plana göre belirlenir. Kural dışı, bireysel veya kendi başına, habersiz hiçbir eylem hayata geçmez.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını anlamak, onlar için daima en iyisini araştırmak, sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimize fayda sağlamak şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırmanın ve topluma daha faydalı olmanın yolunun müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı şekilde değerlendirip yanıtlamakla mümkün olabileceğini savunuruz.