Gizlilik Detayları

Home » Haklar ve Koşullar » Gizlilik Detayları

Fortibase Web Sitesi Gizlilik İlkeleri Detayları

Gizliliğiniz Fortibase için önemlidir. Bu bildirim, ne tür bilgilerin toplandığı ve izlendiği, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve bilgilerin kimlerle paylaşıldığı da dahil olmak üzere, Fortibase web sitelerindeki uygulamaları açıklamaktadır.

Kişisel Bilgi

Genel olarak, kim olduğunuzu açıklamadan ve kendiniz hakkında herhangi bir bilgi vermeden Web üzerinden Fortibase web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Ancak, bazı durumlarda Fortibase ya da çözüm ortakları size ait bilgilere gereksinim duyabilir.

Bize bazı durumlarda kişisel bilgi verebilirsiniz. Örneğin, sizinle irtibata geçmemiz, bir siparişinizi gerçekleştirmemiz ya da size herhangi bir üyelik sağlayabilmemiz için gerekli olabilecek isim, adres ya da e-posta gibi kişisel bilgileri bize vermek isteyebilirsiniz. Bir ürün satın almak için bize kredi kartınızla ilgili bilgileri vermek ya da Fortibase’da boşalan ve başvurmak istediğiniz bir iş için eğitim ve iş deneyiminizle ilgili bilgileri iletmek isteyebilirsiniz. Internet üzerinden bu bilgileri sizden almadan önce bunları nasıl kullanacağımız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bize bir başkası, örneğin eşiniz ya da bir iş arkadaşınız hakkında kişisel bilgi verirseniz, onların iznini aldığınızı varsayarız.

İşlem İsteğinizin Yerine Getirilmesi

Bir Fortibase Web sitesinden herhangi bir şey, örneğin bir ürün ya da hizmet, bir geri arama ya da belirli pazarlama malzemeleri isterseniz, isteğinizi yerine getirmek için sağladığınız bilgileri kullanırız. İsteğin yerine getirilmesi sırasında yardım almak için, bu bilgileri başkalarıyla, örneğin Fortibase’nın diğer bölümleri, Fortibase Çözüm Ortakları, finans kuruluşları, nakliye şirketleri, posta hizmetleri ya da ilgili kamu yetkilileri ile paylaşabiliriz. Bir işlemle bağlantılı olarak, müşteri memnuniyetine ilişkin incelemelerimizde ya da pazarlama araştırmaları için sizinle iletişim kurabiliriz.

Pazarlama Kullanımı

Ayrıca, bazı Fortibase web sitelerinden sağladığınız bilgiler, Fortibase tarafından ve seçilmiş üçüncü taraflarca pazarlama amaçlı olarak kullanılabilir. Ancak, bu bilgileri kullanmadan önce, bilgilerinizin bu şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir seçim yapma olanağız vardır.

Fortibase İnsan Kaynakları Web Siteleri

Fortibase Web sitesinde ya da başka bir yolla yayınlanmış bir iş başvurusu ya da sorguyla bağlantılı olarak, kendiniz hakkında, özgeçmiş gibi bilgiler sağlayabilirsiniz. İşe alma değerlendirmesi ya da sorgunuz için bu bilgileri Fortibase’daki bölümler ve ilişkili şirketler içinde kullanabiliriz. Aksini belirtmediğiniz takdirde, bu bilgileri, daha sonra dikkate almak üzere saklarız.

Çözüm Ortakları İçin Bilgiler

Fortibase Çözüm Ortakları için hazırlanmış olan web sitelerinde sağlanan bilgileri sizinle, temsil ettiğiniz Çözüm Ortağı’yla ya da genel olarak Fortibase Çözüm Ortakları’yla aramızdaki iş ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek için kullanabiliriz. Örneğin, size Fortibase Çözüm Ortağı programlarını göndermek için bilgilerinizi kullanabiliriz. Aynı zamanda, diğer Çözüm Ortakları’yla (varsa gizlilik yükümlülüklerine tabi olarak) ya da Fortibase müşterileriyle ya da müşteri adaylarıyla bazı bilgileri paylaşabiliriz. Belirli bir işlemle ya da programla bağlantılı olarak, müşteri memnuniyetine ilişkin incelemelerde ya da pazarlama araştırmaları için sizinle iletişim kurabiliriz.

Fortibase Tartışma Forumları, Sohbet Odaları ve Kullanıcı Tarafından Üretilen Tüm İçerikler

Bir Fortibase tartışma forumuna ya da sohbet odasına katılırsanız veya web sitesinin kullanıcı tarafından içerik üretilen bir bölümüne içerik gönderirseniz, orada sağlayacağınız bilgilerin o foruma, odaya ya da site bölümüne erişebilen, Fortibase içinde ya da dışında çok geniş bir çevre tarafından kullanılabileceğini bilmelisiniz. Aynı zamanda, özel bölümlerde, forumlarda ve sohbet odalarında ek kural ve koşullar olabileceğini de dikkate alınız. Bir bölüm, forum ya da sohbet odasında her katılımcı kendi görüşünü belirtir ve bu görüşün Fortibase’nın görüşünü yansıttığı düşünülmemelidir.

Fortibase Web Sitesine İlişkin Diğer Uyarılar

Bazı Fortibase web siteleri, bu sitelerde geçerli kullanım ve bilgi uygulamalarına ilişkin farklı uyarılar içerebilir.

Bilgi Güvenliği ve Niteliği

Kişisel bilgilerinizi ve niteliğini korumak için gerekli önlemleri alırız. Bilgilerinizin güvencede olması ve niteliğinin korunması için, bazı önemli bilgilerin iletilmesinde şifre kullanılması gibi uygun önlemler ve işlemler uygularız.

Ek Bilgi Sağlanması

Bazı durumlarda, web sitesinden sağladığınız bilgilere ek olarak, farklı kaynaklardan, örneğin adresinizi doğrulayan bilgiler ya da işletmenizle ilgili başka bilgiler alabiliriz. Buradaki amacımız, topladığımız bilgilerin doğrulanması ve size daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için yardım almaktır.

Servis Sağlayıcıların Kullanılması

Fortibase, bazı durumlarda bilgileri kendi adına toplaması, kullanması, incelemesi ve herhangi bir biçimde işleme koyması için servis sağlayıcıları kullanır. Fortibase uygulamalarına göre, bilgilerin sözkonusu sağlayıcılar tarafından Fortibase ilkelerine uygun olarak ele alınması talep edilir.

‘Cookie’ ler ve Diğer Teknolojiler

Daha iyi müşteri hizmeti sunmamızda bize yardımcı olması için Web sitelerimizi ziyaret edenlerden bazen anonim bilgiler toplarız. Örneğin, kişinin bizi ziyaret ettiği etki alanlarını izleriz ve ziyaretçinin Fortibase web siteleri üzerindeki etkinliklerini ölçeriz, ancak bunları bilgilerin anonim kalmasını sağlayacak biçimde yaparız. Bu bilgiler bazen tıklatma akışı verisi olarak adlandırılır. Fortibase ya da Fortibase adına çalışanlar, bu verileri, eğilimleri ve istatistikleri incelemek ve daha iyi müşteri hizmetleri sağlamamıza yardımcı olmak üzere kullanabilirler.

Ayrıca, bir işlem ile ilgili olarak size ait kişisel verileri toplarken, o işlemle ilgili bazı bilgileri anonim formatta seçip çıkarabilir ve bunları tıklatma akışı verisi gibi diğer anonim bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgiler, eğilimleri ve izlenen yolları anlamamıza yardımcı olmak üzere, yalnızca toplu düzeyde kullanılır ve incelenir. Bu bilgiler bireysel düzeyde incelenmez. İşlemlerinizin ayrıntılarının bu şekilde kullanılmasını istemezseniz “cookie”lerinizi devreden çıkarabilirsiniz.

Önceki paragraflarda sözünü ettiğimiz bilgileri, “cookie” gibi çeşitli teknolojileri kullanarak toplarız. “Cookie”, bir web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilebilen, daha sonra bilgisayarınızda anonim bir etiket olarak saklanabilen, sizi değil bilgisayarınızı tanımlayan bir veri elemanıdır. Bazı Fortibase sayfaları, siteye yeniden döndüğünüzde size daha iyi hizmet verilebilmesi için, Fortibase ya da üçüncü kişi olan servis sağlayıcıları tarafından gönderilmiş “cookie”leri ya da diğer teknolojileri kullanır. Tarayıcınızı, “cookie”yi almadan önce, kabul edip etmemeniz konusunda size bir uyarı yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızı “cookie”leri kapatacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız bazı web siteleri düzgün çalışmayabilir.

Fortibase dışı Web sitelerine bağlar

Fortibase web sitelerinde diğer web sitelerine bağlantılar (link) bulunabilir. Diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından ya da içeriğinden Fortibase sorumlu değildir.