Telif Hakları

Home » Haklar ve Koşullar » Telif Hakları

Telif Hakları ve Ticari Marka Bilgileri

Fortibase markalarının kullanımına ve markalara referans verilmesine ilişkin kurallar

Fortibase “markaları”, Fortibase logosu ve Fortibase’nın sahip olduğu diğer tasarımlarını (Bundan böyle logolar olarak anılacaktır), Fortibase ürün ve servis isimlerini (Bundan böyle ürün isimleri olarak anılacaktır) içerir. Fortibase markalarının gelişmesine ve korunmasına azami dikkat gösterir ve markalarının tüm mülkiyet ve telif haklarını saklı tutar.

Fortibase logolarının kullanımı

Fortibase logolarının kullanılmasına sınırlama getirmiştir. Fortibase’nın önceden yazılı izni olmaksızın veya Fortibase tarafından lisans verilmeden Fortibase logoları kullanılamaz.

Fortibase ürün isimlerinin kullanımına ve ürünlere referans verilmesine ilişkin kurallar

Üçüncü partiler Fortibase ürün isimleri metin (text) olarak yazılarında kullanabilirler ve ürünlere referans verebilirler. Aşağıda, Fortibase markalarını doğru kullanımı için rehber kurallar açıklanmıştır.

Fortibase ürün isimlerine referans verilmesine ancak doğru ve gerçeği yansıtan bir şekilde, Fortibase’nın itibarına zarar vermeyecek ve kamuoyunu yanıltmayacak şekilde kullanılması şartıyla izin verilmiştir. Firmanızın, ürünlerinizin ve servislerinizin Fortibase ile işkisini açık ve doğru bir biçimde yansıtmalısınız.

Kullanıma ilişkin genel kurallar:

 1. Fortibase ürün isimleri spesifik olarak bir Fortibase ürününe referans veriyorsa onay almadan veya lisans gerekmeksizin kullanılabilir. Örnek: Fortibase Platasis yazılımı bir görüntü tanıma uygulamasıdır.
 2. Fortibase ürün isimleri diğer bir ürünle uyumlu olduğunu belirtmek için onay almadan ya da lisans gerekmeksizin kullanılabilir. Örnek: XYZ Fortibase Platasis yazılımı ile uyumludur.
  Vurgu sizin ürün isminizde olmalıdır. Ambalajlama ve etiketleme sizin ürün isminizi ön plana çıkarmalıdır. Ürün bir Fortibase ürünü izlenimi yaratmamalıdır. Fortibase ürünü ile geliştirilmiş, uyumlu veya birlikte çalışan bir ürün olduğu açıkça anlaşılmalıdır.

Fortibase ürün isimlerine doğru referans verilmesine ilişkin kurallar

Aşağıdakiler ürün isimlerinin doğru kullanımına yönelik genel kurallardır:

 1. İletişimde, Fortibase ürün isminin ilk kullanımında bir dip not veya atıfta bulunarak telif ve mülkiyet bilgileri belirtilmelidir. Atıf Fortibase ürün isminin kullanıldığı aynı sayfa/ekranda veya iletişimin veya sitenin yasal bilgilerinin belirtildiği bölümde olmalıdır.
  Örnek: Fortibase, Platasis ve FortiVision Fortibase Bilgi İşlem Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nin ticari markasıdır.
 2. Metindeki ilk kullanımda tüm Fortibase ürün isimleri başına Fortibase kelimesi, sonuna ilgili marka sembolü eklenerek kullanılmalıdır. Tescilli ticari markalar için ® sembolü kullanılır. Onay bekleyen veya yasal marka prensipleri ile kullanılan ürün isimleri için ™ sembolü kullanılır.
  Örnek: Fortibase® Platasis® plaka tanımada lider görüntü tanıma platformudur.
 3. Ürün ismi, ürünün veya servisin genel açıklamasını yapan bir isme sıfat olarak kullanılmalıdır. Ürün ismi tekil olarak kullanılmalıdır.
  Örnek: Platasis yazılım ailesi çeşitli yüksek kaliteli görüntü tanıma uygulamaları içerir.
 4. Ürün isminin formunu, gösterim şeklini, yazılışını, büyük-küçük harf düzenini ve noktalama işaretlerini değiştirmeyin.
  Örnek: FortiVision™, Platasis®

“Fortibase”nın şirket ismi olarak kullanımı

8 harfli metin “Fortibase”, hem Fortibase Bilgi İşlem Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nin markasıdır, hem de şirket ismidir. “Fortibase” şirketi tanımlamak için kullanıldığında ticari isim olarak kullanılmaktadır.

Fortibase markalarının kullanımları

 • Fortibase markalarında telif ve mülkiyet bilgilerine atıfta bulunmayı veya dip not yazmayı unutmayın.
 • Fortibase onaylı markaları değiştirmeyin.
 • Fortibase veya Fortibase ürün isimleri için yeni logolar yaratmayın/kullanmayın.
 • Fortibase ürün isimlerini kendi ürün isimlerinizde kullanmayın.
 • Fortibase ürün isimlerini alan adınızda (domain) geçirmeyin veya kullanmayın.
 • Fortibase ismini yanlış yazmayın veya metin içinde küçük harfle başlayacak şekilde kullanmayın.
 • Fortibase ürün isimleriyle, Firma isminiz arasında bağlantı kurmayın.
 • Fortibase ürünlerine veya servislerine ait markaları çoğul olarak kullanmayın.
 • Fortibase markalarını yanlış yazmayın veya büyük-küçük harflerini değiştirmeyin. Her zaman ilk kullanımda markanın önüne “Fortibase” yazın.

Özel atıflar

Aşağıdaki markalar ve şirketleri atıfta bulunulmasını gerektirmektedir.

 • Adobe, Adobe logo, PostScript, ve PostScript logo, Adobe Systems Incorporated’e ait ticari marka veya tescilli ticari markalardır.
 • Java ve tüm Java tabanlı markalar, Sun Microsystems, Inc.’e ait markalardır.
 • Microsoft, Windows, Windows NT, ve Windows logo, Microsoft Corporation’a ait markalardır.
 • Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel Centrino, Intel Centrino logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, ve Pentium, Intel Corporation’a veya bağlı kuruluşlara ait ticari marka veya tescilli ticari markalardır.
 • UNIX The Open Group’a ait tescilli ticari markadır.
 • Linux Linus Torvalds’a ait tescilli ticari markadır.

Diğer şirket, ürün veya servis isimleri ilgili diğer partilere ait markalardır.