Konteyner Okuma ve Tanıma

Home » Konteyner Okuma ve Tanıma


Doğru ve Güvenilir Veri
Konteyner operasyonlarında yapılan işlem bilgileri gerçek zamanlı olarak kayıt edilir. Güçlü otomasyon altyapısı sayesinde atlanan, yanlış işlenen veriye rastlanmaz.Kimliklendirme ve Takip
Konteyner üzerinde yazan bilgiler okunarak kimlik değeri olarak veri tabanına kaydedilir. Konteynerin gördüğü her türlü işlem, her türlü taşıma faaliyeti ve proses kimliğinin altına kaydedilir.Lojistik Yönetimi
Hangi konteynerin hangi lokasyonda bulunduğu, varış noktasına hangi araçla ne zaman ulaşacağı konularındaki veri desteği ile operasyon planlamaya katkıda bulunur.

Konteyner Okuma ve Tanıma

Görüntü tanıma ile konteyner üzerindeki bilgileri okuyan ve konteyner iş akış süreçlerini yöneten otomasyon sistemidir. Amacı konteyner takibi ve denetimini sağlayarak iş süreçlerini insan müdahalesine gerek kalmadan, süratli, hatasız, standart ve uzaktan izlenebilir kılmaktır.


Standart Uyumu
Konteyner Okuma yazılımı, ulaştırma sektöründe lojistik, güvenlik ve iş süreçlerinin başarıyla yönetilip standardize edilmesini sağlar.İnsansız Otomasyon
İnsanların yapması zor olan karmaşıklıktaki takip, yönlendirme ve denetim işlevlerini üstlenerek zaman ve maliyet açısından avantaj sağlar.3. Parti Yazılımlar
Konteyner Okuma ve Tanıma sistemi Fortibase'in diğer yazılımları veya 3. parti yazılımlarla birlikte çalışıp veri alışverişi yapabilir.

Esnek Yapı ve Prosedürlere Uyum

Gümrük kapılarında, gemi, tren, uçak gibi vasıtalardan indirilen yüklerin üzerlerinde yazan özel konteyner formatını okuyarak prosedür gereği yapılması istenen her türlü işlemi yapar.

Özellikler & Faydalar
 • Her türlü formattaki konteyner yazısını yüksek performansla okur.
 • Lojistik süreçlerini en iyi şekilde organize etmeyi sağlar. Bir konteynerin ne zaman, nerede bulunduğu ve merkeze ulaşma zamanını birkaç saniyede görebilme imkanı sağlar. Böylece lojistik planlama sürecine direkt katkıda bulunur ve operasyonun hatasız gerçekleşmesini sağlar.
 • Süreç yönetimi ve takibine yardımcı olur. İşleyişin ve işleyişe engel olan her türlü etkenin toplam süre bilgilerini hesaplar ve süreç yönetiminde kullanılabilecek geçerli verilere dönüştürür.
 • Doğru ve güvenilir veri oluşturur. Konteyner ile ilgili yapılan operasyonun her türlü akış bilgisi Konteyner Okuma tarafından gerçek zamanlı olarak kayıt edilir. Güçlü otomasyon altyapısı sayesinde bilgi kayıt prosesinde hiçbir hata yapılmaz ve istenilen her an %100 doğru veriye birkaç saniyede ulaşılır.
 • İnsan hatasına fırsat vermez. Operatörlerin süreç yönetiminde değerlendirme faklılıkları, göz yanılgıları, dikkat eksikleri ve ihmallerinden dolayı hata yapma olasılıkları yüksektir. Konteyner Okuma, tüm prosesleri, önceden güdümlenmiş otomasyon altyapısı ile yönettiği için hata yapma olasılığı operatörlere göre son derece düşüktür.

 • Gümrük kapılarında, gemi, tren, uçak gibi vasıtalardan indirilen yüklerin üzerlerinde yazan özel konteyner formatını okuyarak prosedür gereği yapılması istenen her türlü işlemi yapar.
 • Gümrüklerdeki işleyişi hızlandırır. Okuma, tanıma, değerlendirme, işleme alma ve kayıt etme proseslerinin tümü otomasyonla yapıldığı için Konteyner Okuma, süreçlerin hızlanmasını sağlar.
 • İşleyiş ve denetime standart getirir. Tüm işlemler yazılıma tanıtılan tanım ve kurallar dahilinde yapılır. İşlemlerin gerçekleşmesinde herhangi bir sapma olmaz, standart dışı oluşan herhangi bir durum anında raporlanıp engellenebilir.
 • Her türlü ortamda değişmeyen, yüksek performans gösterir. Gece-gündüz ve farklı iklim koşulları Konteyner Okuma’nın işleyiş süreçlerini etkilemez.
 • Kullanıcılarına ayrıntılı bilgi raporlama ve arşiv özelliği sunar.
 • Fortibase’in ürettiği diğer otomasyon yazılımları ile entegre olur, iş performansınızı ve kalite kriterlerinizi yükseltir.
 • Maliyetleri azaltır. Proses yönetim, kontrol ve denetleme süreçleri insan sayısı ve gücüne değil otomasyona dayanır. Çalışan maliyeti en aza indirgenir.