Altanlar Ltd.

Home » Başarı Hikayeleri » Altanlar Ltd.
Durum
Şirket Logosu

Altanlar Ltd., 1998 yılından beri, gemi güvenliği, deniz üstü güvenlik ekipmanlarının temini, bakım ve servisleri konusunda müşterilerine hizmet vermektedir. Bu servis hizmetlerinin yanı sıra, dünyada kabul edilen tüm gemi “Klass” ve değerlendirme kurumlarının kalite belgelerini alarak, gemilere ilgili sertifikasyonların verilmesi konusunda yetki almıştır. Halen Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki şubeleri ve yurtdışı irtibat ofisleri ile hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.

Altanlar Ltd., vermekte olduğu hizmetlerin gerektirdiği yüksek standartları sağlarken aynı zamanda hizmetlerinin hızlı ve verimli olmasını hedeflemektedir. Verilen hizmetlerin doğası gereği, her türlü hava koşulunda gemilere çıkılarak yerinde denetlemelerin yapılması, ekipmanların kontrol edilmesi ve gerektiğinde karaya transfer edilerek onarılması veya yenilenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu süreçler aynı zamanda uluslararası geçerliliği bulunan çeşitli formlar ile kayıt altına alınmakta ve bu formlara istinaden gemilere sertifikalar verilmektedir.

Müşteri hizmet kriterlerini en yüksek noktada tutan Altanlar Ltd., özellikle gemilerdeki süreçlerin hızlanması, kalitenin artması ve maliyet açısından hem firmaya hem de müşterisine avantaj sağlamak hedefindeydi.

Çözüm

Altanlar Ltd. bünyesindeki oluşturulan projede Rapiform Akıllı form çözümleri kullanılmıştır. Yapılan süreç çalışmalarında, her seviyedeki kullanıcının hiç bir zorlukla karşılaşmadan ve en az eğitimle kullanabileceği bir sistem hedeflendi.

Geliştirilen çözümde, firmanın sahada kullandığı bütün formlar Rapiform sistemine aktarıldı. Sistemi kullanacak olan teknisyenlere kullanacakları dijital kalemler dağıtılarak, formları artık bu kalemler ile doldurmaları istendi. Sahada doldurulan bu formlardaki bilgiler ve formun PDF formatındaki elle doldurulmuş hali online olarak firma merkezinde kullanılan Rapiform merkez uygulamasına aktarılarak, gerekli kontrollerden sonra sertifikaların oluşturulması sağlandı.

Hizmetin içeriği gereği çok zor şartlarda çalışılan ortamlarda bile gerekli bilgi akışı ve formların olmazsa olmazı ıslak imza kontrolü Rapiform çözümü sayesinde sağlandı. Eski süreçlerdeki, gemiye birden fazla çıkış ve gidiş gelişler proje sayesinde azaltıldı.

Sonuç

Analiz, uyarlama, entegrasyon ve test aşamalarından oluşan proje, gerekli eğitimlerin kullanıcılara verilmesi ile tamamlandı.

Altanlar Ltd. hizmet süreçlerinde eskiye göre iki katından fazla bir hız kazandı.

Firma sahadaki süreçleri anlık izleyerek, gerekli yönlendirmeleri yaparak verimlilik sağladı.

Müşteri gemileri, limanlarda daha kısa süre bekleyerek maliyet açısından büyük avantaj sağladılar.

Geçmişe yönelik olarak, doldurulan bütün kontrol formları arşivlenerek bilgi bankası oluştu.